Zglobna hrskavica

Zglobna hrskavica, iako ima samo nekoliko milimetara, može podnositi maksimalna opterećenja, koja su i nekoliko puta veća od tjelesne težine.

Osteoartritis ili artroza upalna je bolest zglobova koja nastaje kao rezultat međudjelovanja mehaničkih i bioloških zbivanja. S njezinim razvojem javljaju se degenerativne promjene na zglobnoj hrskavici, koje onda uzrokuju patološke promjene i na ostalim dijelovima zgloba, a sve to na kraju dovodi do bolova i oštećenja funkcije zgloba.

fb