Ultrazvuk lokomotornog sustava


Ultrazvuk je sigurna i bezbolna dijagnostička metoda. Koristeći visokofrekventne valove zvuka stvara slike unutrašnjosti tijela. Kako se ultrazvučne slike stvaraju u realnom vremenu, ultrazvukom je moguće prikazati strukturu i gibanje pregledavanog dijela tijela, kao i protok krvi u krvnim žilama.

Ultrazvuk lokomotornog sustava je metoda  izbora za analizu promjena na mekim tkivima sustava organa za pokretanje (mišićima, tetivama, ligamentima), na zglobovima (istegnuća i puknuća zglobne čahure, zglobni izljev), rjeđe i površini kostiju (maleni prijelomi, upale, tumori). Koristi se i za analizu tumorskih tvorbi mišića i površinskih tkiva. Pruža mogućnosti dinamičkog pregleda mišića, tetiva i zglobova (pregled pri kontrakciji i relaksaciji, odnosno u različitom položaju zgloba), te kao pomoć kod punkcije površinskih tvorbi  (dijagnostičke i terapijske).

fb