Debljina ili pretilost dosta opterećuje zglobove, pogotovo koljena i kukove

Smanjiti tjelesnu težinu prvi je korak u liječenju. Danas možemo sa sigurnošću reći da je pretilost bolest pandemijskih razmjera. Pozornost treba biti usmjerena na poboljšanje prehrambenih navika i češću tjelovježbu.
Smanjena tjelesna težina rasterećuje i zglobove. Svako smanjenje jedinice tjelesne težine dovodi do približno četverostrukog smanjenja sile na koljenski zglob pri svakodnevnim životnim aktivnostima, a poboljšanje nastaje i u samoj biomehanici zgloba.
fb